פרותטיקה

פרותטיקה:
• כתר מתכת – קרמיקה
• כתר מתכת – קרמיקה על בסיס זהב
• כתרי גלוונו
• Empress – קרמיקה דחוסה ללא מתכות
• כתרים מאלומינה אוקסיד
• כתרים מזירקוניה אוקסיד

Comments are closed.