g

לא הרבה יודעים זאת, אך לפי סקר שנערך לאחרונה במשרד הבריאות, מתוך כמות של מעל לשמונה אלף רופאי שיניים, שרשומים ומוסמכים בישראל, ישנם רק כמאה רופאים מומחים בתחום שיקום הפה – תחום התמחות מיוחד בתוך רפואת השיניים שדורש מהמתעסקים בו התמחות של ארבע שנים נוספות (מעבר ללימודי הרפואה הסטנדרטיים). מדובר בתחום מורכב ביותר שמשלב בין אסתטיקה לבין בריאות.

אילו פעולות נכללות תחת הגדרתו של שיקום?
יש מגוון רחב של טיפולים שנכללים תחת מושג שיקום הפה, בדף זה נזכיר את המרכזיים שבהם. הגדרתו של שיקום הפה עוסקת בין היתר בהשלמת שיניים חסרות, לעתים מדובר על כמות גדולה של שיניים שיש להשלימן ולהתאימן למבנה הלסת והחניכיים וכמובן לצורת וצבע השיניים שנותרו. פעולה נפוצה נוספת היא שיקום פגיעה תפקודית במפרק הלסת, כשהנפוצה שבהן היא בעיית סגר. טיפול תיקון של בעיות סגר, שנובעות מתפקוד הלסת, כולל תהליכים כירורגיים מורכבים, שרק רופא מומחה לשיקום הפה מורשה לבצע. כמו כן, מומחה לשיקום הפה עוסק גם בטיפול בשחיקת שיניים שיכול להסלים עד להוצאת השיניים מכלל תפקוד, ביישור שיניים ועוד.

Comments are closed.